logo
Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

Assalamu a'laikum
image

Al-Ustadz.H.U.Sholihin Syam


Pengasuh Pondok Pesantren Assunan
SLINK
Loading
. . . . . . . . .

Link content

Indonesia- Arab       Klik

Indonesia-Inggris    Klik

Indonesia-Sunda     Klik

Bookmark and Share

Makanan dari Surga

Yunus, putra Adam, suatu hari memutuskan untuk tidak melulu berpasrah pada takdir, namun ia akan mencari tahu cara dan alasan penyediaan kebutuhan manusia.

selengkapnya...

Foto Benda-benda Peninggalan Nabi Muhammad

Assalamualaikum Wr. Wb. Kali ini kami akan memposting foto benda-benda peninggalan Rasulullah Saw semoga setelah melihat benda peninggalan Muhammad ini semakin bertambah iman kita amiiin. Peninggalan Muhammad ini berupa baju,topi, pedang dan lainnya silahkan lihat foto peninggalan Rasulullah berikut ini

selengkapnya...

Tue, 5 Apr 2011 @10:21

Sifat Shalat Nabi Vs Sifat Shalat Albani ( Wahaby )

Agar shalat kita mengikuti sifat shalat nabi, maka imam-imam ahlusunnah (4 Madzab) telah menyusun kitab-kitab fiqh shalat, dalam kitab2 tersebut telah dibahas dengan lengkap mengenai rukun shalat(juga rukun tiap-tiap rukun shalat tersebut), syarat syahnya shalat , sunah-sunah dalam shalat dsb.. dengan dalil-dalil dan hujjah yg shahih. Fiqh Shalat inilah yg dipegang dan dipelihara oleh ulama-ulama ahlusunnah dan umat muslim diseluruh dunia.

selengkapnya...

Tue, 7 Sep 2010 @04:17

Sifat Puasa Nabi Vs Sifat Puasa wahaby

Setiap muslim mukallaf wajib berpuasa di bulan Ramadlan. Adapun orang yang sedang haid atau nifas, puasanya tidak sah dan keduanya wajib mengqadla puasa yang mereka tinggalkan. Bagi musafir (yang mengadakan perjalanan yang mencapai jarak qashar), dia boleh berbuka (tidak berpuasa) meskipun perjalanan tersebut tidak memberatkannya, demikian pula bagi orang yang sakit, hamil atau menyusui yang merasa berat dan sulit apabila dia berpuasa, boleh berbuka tapi wajib mengqadla puasanya. Diwajibkan bagi orang yang berpuasa supaya berniat setiap hari. Niat tersebut wajib dilakukan pada malam hari dan wajib dijelaskan niatnya.

selengkapnya...

Tue, 7 Sep 2010 @03:49

Kesesatan Albany ( wahaby dalam ilmu hadits )

Albany seorang ajam jahil yang diberi gelar kehormatan sebagi muhhadis oleh kaum wahhaby najd lagi lagi buat ulah. Tidak puas dengan merusak kurang lebih 1200 hadis, dengan mendoifkan hadis bukhary muslim dan sebaliknya meshahihkan haids hadis palsu dean doif. kini albany dan pengikutnya kembali menentang ijma ulama ahlusunnah dengan mengatakan bahwa : Malaikat maut bukan bernama izrail Mari kita simak Video berikut ini :

selengkapnya...

Tue, 7 Sep 2010 @03:38

Ibnu Katsir Membungkam tafsir kaum Wahhaby

Bagaimana cara ulama ahli sunnah waljamaah dalam memahami masalah asma wa sifat atau yang sering di sebut dngan ayat-aya dan hadit-haditst sifat?ayat-ayat sifat disini adalah ayat Alquran atau Hadits Nabi yang menyebutkan tentang aggota tubuh seperti mata ,tangan,naik turun yang di sandarkan kepada Allah dll yang jika salah dalam memahamimya seseorang bisa masuk dalam kesesatan aqidah mujassimah(yang megatakan bahwa Allah SWT mempunyai aggota badan yang menyerupai dengan hambanya).Atau akan terjerumus dalam tathil (yang menolak sifat-sifat Allah SWT ).Begitu penting dan bahaya permasalahan ini maka ulama benar-benar telah membahasnya dengan detail dan rinci agar ummat ini tidak salah dalam memahami ayat ayat dan hadits-hadits sifat

selengkapnya...

Tue, 7 Sep 2010 @02:56

Imam Ibn Jarir ath-Thabari (w 310 H) & Ibnu Katsir : Membungkam kelompok sesat anti takwil wahabi

Imam Ibn Jarir ath-Thabari (w 310 H); Kitab Tafisrnya Telah Menohok Ajaran Sesat Wahabi Yang Anti Takwil!!! Waspadai Wahabi!!!

selengkapnya...

Tue, 7 Sep 2010 @02:42

Nur Muhammad Menurut Al-qur'an & Hadits

Imam Abdur Rahman bin Ali yang terkenal dengan nama Imam Ibnul Jawzi ulama besar bermazhab Hanbali yang dilahirkan pada tahun 509/510H di Baghdad. Beliau adalah pengarang dan daie yang terkenal yang banyak menyedarkan umat serta ramai yang memeluk Islam di tangannya. Beliau adalah guru kepada Ibnu Qudamah al-Maqdisy yang masyhur itu.Tersebutlah dalam karya beliau yang berjodol al-Wafaa bi ahwaalil Musthofa s.a.w.akan kisah penciptaan Junjungan Nabi s.a.w. yakni penciptaan benih asal jasad baginda s.a.w. Kisahnya adalah sebagai berikut:-

selengkapnya...

Mon, 6 Sep 2010 @23:53

Bukti Ibnu Taymiyah dan Al-Bany Taubat Dari Aqidah Sesat

Ramai yang tidak mengkaji sejarah dan hanya menerima pendapat Ibnu Taimiah sekadar dari bacaan kitabnya sahaja tanpa merangkumkan fakta sejarah dan kebenaran dengan telus dan ikhlas. Dari sebab itu mereka (seperti Wahhabiyah) sekadar berpegang dengan akidah salah yang termaktub dalam tulisan Ibnu Taimiah khususnya dalam permasaalahan usul akidah berkaitan kewujudan Allah dan pemahaman ayat Ar-Rahman ^alal Arasy Istawa. Dalam masa yang sama mereka jahil tentang khabar dan berita sebenar berdasarkan sejarah yang diakui oleh ulama dizaman atau yang lebih hampir dengan Ibnu Taimiah yang sudah pasti lebih mengenali Ibnu Taimiah daripada kita dan Wahhabiyah. Dengan kajian ini dapatlah kita memahami bahawa sebenarnya akidah Wahhabiyah antaranya :

selengkapnya...

Mon, 6 Sep 2010 @23:27

Cara Mendapatkan Ilmu Laduni Menurut Alqur'an dan Sunnah

Ilmu laduni /ilmu mauhub merupakan salah satu ilmu yang harus dimilki oleh orang yang ingin menjadi ahli tafsir alquran. Disamping harus mengusai 14 cabang ilmu lainnya seperti ilmu lughah, nahwu, saraf, balaghah, isytiqoqo, ilmu almaani, badi, bayan, fiqh, aqidah, asbabunuzul, nasikh mansukh, ilmu qiraat, ilmu hadits, usul fiqah ( hukum-hukum furu) dan ilmu mauhub ( fadhilah alquran, syaikh maulana zakariyya).

selengkapnya...

Mon, 6 Sep 2010 @15:33

Fitnah dan Bid'ah Wahaby (Salafy Palsu) di Bulan Ramadhan (2) : Dalil Imsak

Diantara Fitnah wahhaby dibulan Ramadhan : 1. Wahaby mensyariatkan Shalat Sunnah Tarawih 8 rekaat, padahal tidak ada satupun Imam Madzab Sunni yang mensyariatkan bahkan Ibnu Taymiyahjuga fatwakan tarawih 20 rekaat 2. Wahaby Mensyariatkan Makan Sahur sampai mendekati waktu iqamat shalat subuh dengan dalih mengakhirkan sahur. 3. WahabyMembid'ahkan Niat Puasa Wajib di Bulan Ramadhan 4. Wahaby Membid'ahkan amalan membangunkan sahur dan shalat malam 5. Wahaby Membid'ahkan membaca shalawat kepada nabi dan shahabat selepas shalat tarawih 6. Wahaby Membid'ahkan komando diantara shalat tarawih 7. wahaby Membid'ahkan tadarus dibulan ramadhan 8. Wahaby Membid'ahkan ziarah kubur dibulan ramadhan

selengkapnya...

Mon, 6 Sep 2010 @15:11

'Kesesatan Aqidah wahaby (Rububiyah-Uluhiyah-asmawasifa) Bagian ( 1 )

Berikut ini adalah dari tulisan al-Imam al-Hafizh Murtadla az-Zabidi dalam kitab Ithaf as-Sadah al-Muttaqin Fi Syarh Ihya Ulumiddid di atas, cet. Dar al-Fikr Bairut, j. 2, hlm. 106: Imam Taqiyyuddin as-Subki (Ali ibn Abd al-Kafi as-Subki -w 756 H-, seorang ulama yang telah mencapai derajat Mujtahid mutlak) berkata: Buku berjudul AL-ARSY adalah di antara karyanya (Ibn Taimiyah) yang paling buruk [[Ibn Taimiyah al-Mujassim ini mengatakan Allah duduk di atas arsy]], ketika Syaikh Abu Hayyan al-Andaulusi mendapatkan buku ini maka ia senantiasa melaknat Ibn Taimiyah hingga beliau meninggal dunia; setelah sebelumnya beliau mengagungkan Ibn Taimiyah

selengkapnya...

Sun, 5 Sep 2010 @03:40

1 2 3 4 5 6 7 8 »

Copyright 2016 Yayasan Assunan Limbangan All Rights Reserved